Privátní výuka


Individuální výuka je zejména určena jako doplněk pravidelných tréninků. Osobní vedení učitele umožňuje snazší zvládnutí a hlubší pochopení jednotlivých forem Tai Ji, nicméně klade vyšší nároky na studenta.

Výuka probíhá individuálně nebo v menších skupinkách pod vedením učitele či instruktora, čas záleží na domluvě. Ceny jsou stanoveny podle možností studenta. Pro podrobnější informace osobně kontaktujte svého učitele.

Nadcházející události

Kalendář Nadcházející události
Úno 24.

Laojia Yilu z pohledu navíjení a aplikací

sobota 24.2.2018, 9:30-13:30

Úno 25.

The Belt and Road

Tai Chi Culture World Tour